۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند
کد : 27762-29605      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۸ مرداد   تعداد بازدید : 1623
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛

کسب مدال طلا و برنز گروهی، 2 مدال برنز انفرادی، 7 دیپلم افتخار در دهمین المپیاد علمی

دانشجویان شرکت کننده از دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دهمین المپیاد علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور موفق شدند، مدال طلا و برنز گروهی، دو مدال برنز انفرادی و 7 دیپلم افتخار را کسب کنند.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه  امشب با حضور در فرودگاه کرمان از این دانشجویان استقبال کردند.

 لازم به ذکر است، مرحله نهایی دهمین المپیاد علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 13 تا 18 مرداد ماه در تهران برگزار شد.

 المپیاد علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال جاری دارای شش حیطه بود که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  کرمان موفق شدند در حیطه کار آفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم در بخش گروهی دارای مدال طلا و برنز و در بخش انفرادی این حیطه دو مدال برنز و همچنین 5 دیپلم افتخار کسب کنند.

 "هانیه سیاوشی"، "حامد فرزانه"، "محمد علی محمدی"، " سارا صفایی"، " صدرا غضنفری پور"، "مهدیه کریم زاده"، "حسان عارفی"، " رضا صبوری املشی"، " محدثه شیوخی"، " سارا پور شیخعلی"، امیر عباس شفیعی زاده ماهانی" دانشجویان شرکت کننده در این المپیاد علمی بودند.

 "حسان عارفی" و "امیر عباس شفیعی" مدال های برنز در بخش انفرادی و "صدرا غضنفری پور"، " رضا صبوری امشلی"، " محمد علی محمدی"، " حامد فرزانه" و "محدثه شیوخی" دیپلم افتخار در حیطه کار آفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم این المپیاد را کسب کردند.

همچنین " مهران ایلاقی" موفق شد در حیطه فلسفه پزشکی دیپلم افتخار را کسب کند.
"عادل سلطانی زاده" نیز موفق شد در حیطه آموزش پزشکی و "بنفشه آبادی" در حیطه علوم پایه دیپلم افتخار را کسب کردند.


افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ ک...
نظر شما :
captcha