۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

به گزارش روابط عمومي  بيمارستان ولي عصر (عج) شهربابك ،مجمع خيرين سلامت شهربابك با هدف ساماندهي فعاليت هاي مجمع  تشكيل جلسه داد.

 رئيس بيمارستان، در اين جلسه ضمن تشريح شرايط بيمارستان با توجه به مشكلات موجود در بيمارستان هاي دولتي، كمك هاي خيرين را براي بيمارستان ها از ضروريات برشمرد.

دكتر بسنجيده گفت:  در سال هاي اخير با كمك خيرين، پيشرفت هاي زيادي در بيمارستان داشته ايم و بعد از اين هم براي جلب رضايت مردم نيازمند حمايت خيرين هستيم .

دكتر قائيني فرماندار شهرستان ضمن حمايت از فعاليت هاي مجمع خيرين سلامت، برادامه فعاليت مجمع تاكید و با بيان ظرفيت هاي موجود در شهرستان خواستار برنامه ريزي منسجم براي استفاده از اين ظرفيت ها شد.

در اين جلسه برنامه هاي آتي مجمع طرح ومورد بحث وبررسي اعضا قرار گرفت و براي انسجام فعاليت ها مصوبه هاي متعددي از جمله برگزاري منظم جلسات، شناسايي خيرين شهرستان و جلب حمايت شركت هاي مختلف  ثبت شد.

 

 

 

 

DSC_0028
DSC_0029
DSC_0035
DSC_0036
DSC_0037