۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر
کد : 27753-32270      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۶ مهر   آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۶ مهر    تعداد بازدید : 333

جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده پزشکی افضلی پور دانشگاه برگزار شد

جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود دانشکده پزشکی افضلی پور دانشگاه با همکاری انجمن علمی دانشجویان پزشکی، دوشنبه 15مهرماه در ساختمان رازی این دانشکده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی افضلی پور دانشگاه، دراین جلسه دکتر افتخار واقفی رییس دانشکده، دکتر شاهرخی معاون اداری مالی، دکتر سلطانی معاون آموزشی، دکترلنگرودی سرپرست امور دانشجویی وفرهنگی، دکتر کلانتر مدیر امور پژوهشی دانشگاه، دکتر احمد زاده رئیس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، دکتر پورقدم یاری رئیس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده و صالحی نژاده نماینده اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه حضور داشتند.

درابتدای این نشست، دکتر افتخارواقفی ر ئیس دانشکده به تیین جایگاه پزشک ودانشجوی پزشکی دراجتماع پرداخت دانشجویان را به الگوی نمونه انسان متعهد فراخواند.

درادامه، دکتر سلطانی معاون آموزشی دانشکده، نکاتی در مورد قوانین آموزشی دانشکده بیان کرد.

 دکتر احمدزادهرئیس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه پیرامون فعالیت های جاری کمیته تحقیقات صحبت کرد.

صالحی نژاد نماینده اداره مشاوره معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ضمن برشمردن خدمات مشاوره ای اداره مشاوره، پروژه همتایاران را خدمت دانشجویان معرفی کرد.

درپایان این نشست، علی نقی وسلطانی زاده از دانشجویان در مورد تجربیات تحصیل در دوره پزشکی صحبت کردند.

 

 

 

 

IMG_1946
IMG_1948
IMG_1951
IMG_1952
IMG_1953
IMG_1956
IMG_1958
IMG_1961
IMG_1962
IMG_1965
IMG_1969
IMG_1970
IMG_1971
IMG_1972
IMG_1975
IMG_1978
IMG_1980
IMG_1981
IMG_1982
IMG_1984
IMG_1985
IMG_1988
IMG_1989
IMG_1990
IMG_1993
IMG_1994
IMG_1996
IMG_1999
IMG_2000
IMG_2004
IMG_2008
IMG_2010
IMG_2016
IMG_2018
IMG_2021
IMG_2022
IMG_2030
نظر شما :
captcha