۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
بازدید نوروزی تیم معاونت درمان از مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
۱۳۹۹ يکشنبه ۳ فروردين
تیم معاونت درمان به مناسبت فرارسیدن سال جدید سوم فروردین ماه از مرکز آموزشی درمانی افضلی پور بازدید کردند.
بازدید نوروزی تیم معاونت درمان از مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
بازدید تیم معاونت درمان از مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۵ اسفند
تیم معاونت درمان 25 اسفندماه از مرکز آموزشی درمانی افضلی پور بازدید کردند.
بازدید تیم معاونت درمان از مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
برگزاری ویدئو کنفرانس و سمینار حضوری با موضوع سیاستگذاری کرونا ویروس
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۵ اسفند
نشست ویدئو کنفرانس و سمینار حضوری در خصوص سیاستگذاری کرونا ویروس 25 اسفندماه در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
برگزاری ویدئو کنفرانس و سمینار حضوری با موضوع  سیاستگذاری کرونا ویروس
نهمین جلسه توجیهی، پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ویروس در معاونت درمان
۱۳۹۸ شنبه ۲۴ اسفند
نهمین جلسه توجیهی، پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ویروس 24 اسفند ماه در معاونت درمان برگزار شد.
نهمین جلسه توجیهی، پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ویروس در معاونت درمان
هفتمین جلسه توجیهی، پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ویروس در معاونت درمان
۱۳۹۸ شنبه ۱۷ اسفند
هفتمین جلسه توجیهی، پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ویروس 17 اسفندماه در معاونت درمان برگزار شد.
هفتمین جلسه توجیهی، پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ویروس در معاونت درمان
تهیه و توزیع بسته های بهداشتی مقابله با کرونا ویروس توسط موسسه یزدان یار سلامت
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۴ اسفند
موسسه یزدان یار سلامت در اقدامی به تهیه و توزیع بسته های بهداشتی مقابله با کرونا ویروس کرده و این بسته ها را در اختیار خانواده های افراد مبتلا که از بیمارستان ترخیص می شوند قرار خواهد داد.
تهیه و توزیع بسته های بهداشتی مقابله با کرونا ویروس توسط موسسه یزدان یار سلامت
جلسه آموزشی مدیریت استرس در مداخلات اجتماعی (ویروس کرونا)
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۴ اسفند
جلسه آموزشی مدیریت استرس در مداخلات اجتماعی (ویروس کرونا)، 13 اسفندماه به همت واحد مددکاری معاونت درمان در سالن معاونت آموزشی برگزار شد.
جلسه آموزشی مدیریت استرس در مداخلات اجتماعی (ویروس کرونا)
برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با کرونا ویروس در معاونت درمان
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۱ اسفند
کلاس آموزشی آشنایی با بیماری کرونا و مدیریت روانی در برخورد با شرایط فعلی 10 اسفنماه به همت مدیریت پرستاری دانشگاه با حضور دکتر یوسفی متخصص عفونی و دکتر بهرام نژاد روانشناس ویژه همکاران معاونت درمان و...
برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با کرونا ویروس در معاونت درمان
ششمین جلسه توجیهی، پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ویروس در معاونت درمان
۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
ششمین جلسه توجیهی، پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ویروس در معاونت درمان برگزار شد.
ششمین جلسه توجیهی، پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ویروس در معاونت درمان
دوره آموزشی توانمند سازی تیم پرستاری بحران دانشگاه برگزار شد
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
دوره آموزشی توانمند سازی تیم پرستاری بحران دانشگاه 4و 5 اسفندماه برگزار شد.
دوره آموزشی توانمند سازی تیم پرستاری بحران دانشگاه برگزار شد