۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
نشست کمیته بررسی راه های پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس در شهربابک برگزار شد
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
کمیته راه های پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس با حضور رئیس مرکز بهداشت و مسئولین واحدها مرکز بهداشت شهرستان شهربابک، یازدهم فروردین ماه در این مرکز برگزار شد.
نشست کمیته  بررسی راه های پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس در شهربابک برگزار شد
نشست کمیته راه های پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس در مرکز شهربابک برگزار شد
۱۳۹۹ شنبه ۹ فروردين
کمیته راه های پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس با حضور رئیس و مسئولین واحدهای مرکز بهداشت شهرستان بابک، نهم فروردین در این مرکز برگزار شد.
نشست کمیته راه های پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس در مرکز شهربابک برگزار شد
نشست کمیته راه های پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس درشهربابک برگزار شد
۱۳۹۹ سه شنبه ۵ فروردين
کمیته راه های پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس با حضور رئیس مرکز بهداشت، مسئولین واحدها، پنجم فروردین در مرکز بهداشت شهرستان شهربابک برگزار شد.
نشست کمیته راه های پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس درشهربابک برگزار شد
برگزاری نشست کمیته ستاد مبارزه با بیماری کرونا در شهرستان شهربابک
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۹ اسفند
کمیته ستاد مبارزه با بیماری کرونا با حضور رئیس مرکز بهداشت شهرستان شهربابک، مسئول گسترش، مسئول امور اداری،مسئولین واحدهای این مرکز، 29 اسفند ماه در این مرکز تشکیل شد.
برگزاری نشست کمیته ستاد مبارزه با بیماری کرونا در شهرستان شهربابک
استقرار تیم کنترل ورود مسافران در 3 نقطه از مبادی شهرستان شهربابک
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۶ اسفند
در راستای اقدامات پیشگیرانه ستاد مرکز مبارزه با ویروس کرونا جهت کنترل ورود مسافران از 24 اسفند ماه 3 نقطه از مبادی شهرستان تیم های کنترل ورودی مسافران مستقر شدند
استقرار تیم کنترل ورود مسافران در 3 نقطه از مبادی شهرستان شهربابک
کمیته برون بخشی پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ویروس با ناحیه مقاومت بسیج در شهرستان شهربابک
۱۳۹۸ شنبه ۲۴ اسفند
کمیته برون بخشی پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ویروس، 22 اسفند در مرکز بهداشت شهرستان شهربابک تشکیل شد.
کمیته برون بخشی پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ویروس با ناحیه مقاومت  بسیج در شهرستان شهربابک
فعال شدن مرکز خدمات جامع سلامت شهری بهار برای مقابله با کرونا ویروس در شهرستان شهربابک
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۰ اسفند
مرکز خدمات جامع سلامت شهری بهار از ساعت 8صبح الی 10شب برای مقابله با کرونا ویروس در شهرستان شهربابک فعال شد
فعال شدن مرکز خدمات جامع سلامت شهری بهار برای مقابله با کرونا ویروس در شهرستان شهربابک
انجام اطلاع رسانی عمومی برای پیشگیری از بیماری کرونا در شهرستان شهربابک
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۰ اسفند
در راستای افزایش آگاهی جامعه نسبت به پیشگیری از بیماری کرونا اطلاع رسانی عمومی از شروع اولیه کرونا در قالب توزیع و نصب بنر و پوستر در سطح شهرستان شهربابک انجام شد.
انجام اطلاع رسانی عمومی برای پیشگیری از بیماری کرونا در شهرستان شهربابک
برگزاری ششمین کمیته ستاد مبارزه با بیماری کرونا در شهرستان شهربابک
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۹ اسفند
کمیته ستاد مبارزه با کرونا 19 اسفند ماه با حضور رئیس مرکز بهداشت ،مسئول آموزش،مسئولین واحدها در مرکز بهداشت شهرستان شهربابک تشکیل شد
برگزاری ششمین کمیته ستاد مبارزه با بیماری کرونا در شهرستان شهربابک
برگزاری پنجمین کمیته ستاد مبارزه با بیماری کرونا در شهرستان شهربابک
۱۳۹۸ شنبه ۱۷ اسفند
کمیته ستاد مبارزه با کرونا 17 اسفند ماه با حضور رئیس مرکز بهداشت،مسئول آموزش، مسئولان واحدها در مرکز بهداشت شهرستان شهربابک تشکیل شد
برگزاری پنجمین کمیته ستاد مبارزه با بیماری کرونا در شهرستان شهربابک