۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

محمد ثمری

مدیر روابط عمومی

31325804

حمید مددی زاده

جانشین مدیر روابط عمومی

31325799

مریم خجسته

کارشناس روابط عمومی

31325836

معصومه طاهری

کارشناس روابط عمومی

31325964

راضیه ابوالحسنی

کارشناس روابط عمومی

31325824

شماره نمابر:

31325802

شماره پیامک

10003412113197

کدپستی

7616913555

آدرس

روی این لینک کلیک نمایید