روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کد : 25009-29320      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ شنبه ۱۵ تير تعداد بازدید : 468

مرکز آموزشی درمانی افضلی پور | برگزاری اردوهای فرهنگی تفریحی ویژه کارکنان مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

برگزاری اردوهای فرهنگی تفریحی ویژه کارکنان مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
به همت واحد امور فرهنگی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور، اردوهای فرهنگی تفریحی ویژه کارکنان این مرکز در دو هفته متوالی در مناطق ماهان و کوهپایه برگزار شد.