روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کد : 25282-32705      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۳ آبان تعداد بازدید : 90

شهرستان کرمان | ویدئو کنفرانس مهارت های زندگی ویژه پرسنل محیطی مرکز بهداشت شهرستان کرمان برگزار شد

ویدئو کنفرانس مهارت های زندگی ویژه پرسنل محیطی مرکز بهداشت شهرستان کرمان برگزار شد
ویدئوکنفرانس مهارت های زندگی با عنوان " نقش مهارت های زندگی در سلامت روان و نشاط اجتماعی" نهم آبان ویژه پرسنل محیطی مرکز بهداشت شهرستان کرمان در سالن کنفرانس این مرکز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان کرمان، مسئول واحد سلامت روان این مرکز گفت: این ویدئو کنفرانس با هدف آشنایی بیشتر پزشکان، مراقبین سلامت و بهورزان با نقش مهارت های زندگی در سلامت روان و نشاط اجتماعی برگزارشد.

  منورزین الدینی نیا افزود: از آنجایی که داشتن روابط عاطفی و اجتماعی محکم عامل بسیار مهمی در سلامت روان انسان به شمار می رود و هنگام بروز بحران های زندگی پشتوانه بسیار مفیدی محسوب می شود نیازبه توسعه ارتباطات در این زمینه داریم.