روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کد : 24914-33244      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ چهارشنبه ۶ آذر تعداد بازدید : 163

معاونت تحقیقات و فناوری | کارگاه "آشنایی با نرم افزار Graphpad Prism (حل مسائل آمار و رسم نمودار )در معاونت تحقیقات و فناوری ...

کارگاه "آشنایی با نرم افزار Graphpad Prism (حل مسائل آمار و رسم نمودار )در معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد
کارگاه "آشنایی با نرم افزار Graphpad Prism (حل مسائل آمار و رسم نمودار )، امروز چهارشنبه ششم آذر ماه در محل سایت مرکز تحقیقات علوم اعصاب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، این کارگاه به همت مدیریت توسعه آموزش در پژوهش حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ویژه اعضای هیئت علمی، کارکنان حوزه های تحت پوشش دانشگاه و دانشجویان phd برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی نحوه نصب نرم افزار،تجزیه و تحلیل آزمون های آماری توسط دکتر محمد شعبانی عضو هیئت علمی دانشگاه و فاطمه محمدی  دانشجوی PhD  علوم اعصاب تدریس شد.