روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کد : 25282-33297      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ شنبه ۹ آذر تعداد بازدید : 155

شهرستان کرمان | کارگاه آموزشی دیابت ویژه بهورزان و مراقبین سلامت شهرستان کرمان برگزار شد

کارگاه آموزشی دیابت ویژه بهورزان و مراقبین سلامت شهرستان کرمان برگزار شد
کارگاه آموزشی دیابت ویژه بهورزان و مراقبین سلامت شهرستان کرمان، 6 آذر ماه در سالن اموزش 22 بهمن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان کرمان، مصطفی بلوردی مسئول واحد پیشگیری این مرکز هدف از برگزاری این کارگاه را افزایش آگاهی پرسنل بهداشتی در خصوص بیماری دیابت و کنترل بیماری در بیماران دیابتی تحت پوشش عنوان کرد.

در این کارگاه، مرضیه نظری کارشناس برنامه دیابت مرکز بهداشت شهرستان کرمان در خصوص بیماری دیابت و انواع آن،عوامل خطر بروز بیماری دیابت نوع 2 ،دیابت بارداری ،عوارض زودرس و دیر رس بیماری و راه های پیشگیری از این بیماری آموزش های لازم را ارائه کرد.