روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کد : 24913-33317      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ شنبه ۹ آذر تعداد بازدید : 123

معاونت درمان | دومین کارگاه مهارت آموزی خونریزی های زایمانی

دومین کارگاه مهارت آموزی خونریزی های زایمانی
دومین کارگاه مهارت آموزی خونریزی های زایمانی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان سرقطب کلان منطقه 7 کشور، پنجشنبه هفتم آذر ماه در مرکز آموزش مداوم دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، گروه هدف این کارگاه متخصصین زنان و زایمان، بیهوشی و کارشناسان مامایی بود.

این کارگاه، با همکاری گروه های زنان و زایمان، بیهوشی و اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه برگزار شد و دارای امتیاز باز آموزی برای کارکنان مراکز درمانی و بیمارستان های حوزه دانشگاه بود.