روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کد : 25012-33334      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۱ آذر تعداد بازدید : 169

مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی | برگزاری کلاس آموزشی بیماری آنفلوانزا در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

برگزاری کلاس آموزشی بیماری آنفلوانزا در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
کلاس آموزشی بیماری انفلوانزا برای کلیه کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی، دوشنبه 11 آذرماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش و درمانی شهید بهشتی، در این کلاس آموزشی نجمه خیری سوپروایزر کنترل عفونت در خصوص علامت بیماری انفلوانزا، راه های پیشگیری وانتقال  بیماری، واکسن انفلوانزا، زمان تزریق و موارد منع مصرف واکسن و نحوه صحیح شستشوی دست مطالبی بیان کرد.