روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کد : 25009-33371      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۲ آذر تعداد بازدید : 151

مرکز آموزشی درمانی افضلی پور | سمینار یک روزه دستاوردهای علمی جدید پیرامون دیابت و نسل جدید انسولین

سمینار یک روزه دستاوردهای علمی جدید پیرامون دیابت و نسل جدید انسولین
سمینار یک روزه دستاوردهای علمی جدید پیرامون دیابت و نسل جدید انسولین، دوشنبه یازدهم آذر ماه در سالن داخلی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور،  در این سمینار یک روزه، دکتر یوسف زاده عضو علمی  گروه غدد و پرسنل مرکز آموزشی درمانی افضلی پورحضور داشتند.