روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کد : 25282-34560      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ شنبه ۱۹ بهمن تعداد بازدید : 64

شهرستان کرمان | دوره آموزشی نحوه ی استخراج آمار و شاخص های بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمان برگزار شد

دوره آموزشی نحوه ی استخراج آمار و شاخص های بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمان برگزار شد
دوره آموزشی نحوه ی استخراج آمار و شاخص های بهداشت حرفه ای در سامانه سیب ویژه پایگاه های بهداشتی اتباع، شانزدهم بهمن ماه در سالن کنفرانس ستاد مرکز بهداشت شهرستان کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان کرمان، در ابتدای جلسه مهندس مهدی سلاجقه مسئول واحد بهداشت حرفه ای این شهرستان در خصوص اهمیت آمار و شاخص های بهداشت حرفه ای در برنامه عملیاتی مطالبی را عنوان کرد

در ادامه مهندس راحله تابع و مهندس پدرام باقری زاده به ترتیب آموزش های لازم در خصوص نحوه ی استخراج آمار و شاخص های بهداشت حرفه ای و مطالب مربوط به بهداشت حرفه ای در سامانه سیب را ارائه کردند.