روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کد : 27752-34567      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ شنبه ۱۹ بهمن تعداد بازدید : 225

دانشکده بهداشت | اجرای برنامه اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه در دانشکده بهداشت

اجرای برنامه اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه در دانشکده بهداشت
برنامه اعتبار بخشی دانشکده بهداشت، روز های سه شنبه 15 بهمن و چهارشنبه 16 بهمن اجرا شد .

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه، در راستای اجرای این برنامه ، تیم ارزیاب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، متشکل از دکتر حسین الله دادی، دکتر الهه رضایی و دکتر فاطمه ستوده زاده، روز چهار شنبه 16 بهمن از قسمت های مختلف این مرکز آموزشی شامل مرکز رایانه، کلاس های آموزشی، کارگاه ها،  آزمایشگاه های آموزشی و کتابخانه دانشکده بهداشت دانشگاه بازدید کردند.

دکتر ناصر هاشمی نژاد رییس دانشکده، دکتر برهانی نژاد معاون اداری مالی دانشجویی، دکتر گروهی مسئول آموزش دانشکده و  فتاحی، کارشناس EDC این تیم را همراهی کردند.

این بازدیدبا ارائه گزارشی توسط رییس دانشکده بهداشت در خصوص تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی، امکانات گروه های آموزشی و اقدامات انجام شده و یا در حال انجام و پاسخ به سوالات حاضرین شروع شد.

ارائه گزارش فرآیند خود ارزیابی، تشکیل کار گروه ارزیابی و تشکیل جلسه ارزیابان با اعضا هیات علمی و دانشجویان از دیگر برنامه این بازدید دو روزه بود.