روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کد : 24912-34584      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۰ بهمن تعداد بازدید : 66

معاونت بهداشتی | ویدئو کنفرانس توجیهی آمادگی در مواجهه با بیماری کرونا

ویدئو کنفرانس توجیهی آمادگی در مواجهه با بیماری کرونا
ویدئو کنفرانس توجیهی آمادگی در برابر بیماری کرونا، در معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه، این جلسه با حضور دکتر حسین صافی زاده جانشین رئیس دانشگاه در امور ستادی، دکتر سید وحید احمدی طباطبایی معاون بهداشتی و دکتر مرتضی هاشمیان معاون درمان دانشگاه، مدیر دفتر پرستاری، مسئول بخش اورژانس، اعضای کمیته کنترل عفونت بیمارستان ها، مسئولین روابط عمومی و مسئولین بخش ICU بیمارستان های دولتی سطح شهر و مدیران گروه معاونت بهداشتی حضور داشتند.