روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کد : 25011-34613      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۱ بهمن تعداد بازدید : 179

مرکز آموزشی درمانی شفا | اجرای برنامه اعتبار بخشی در مرکز آموزشی و درمانی شفا

اجرای برنامه اعتبار بخشی در مرکز آموزشی و درمانی شفا
در راستای اجرای برنامه اعتبار بخشی بیمارستان شفا، تیم ارزیاب، روز شنبه و یکشنبه 19 و 20 بهمن ماه از قسمت های مختلف این مرکز آموزشی و درمانی بازدید کرد.