۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر
برگزاری کلاس آموزشی احیاء قلبی ریوی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۴۰۱ شنبه ۵ آذر
دومین کارگاه آموزشی احیاء قلبی ریوی توسط حسن اسماعیل پور کارشناس ارشد فوریت های پزشکی، ویژه پزشکان مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی، شنبه پنجم آذرماه برگزار شد
برگزاری کلاس آموزشی احیاء قلبی ریوی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس آموزشی مدیریت تغییر در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۴۰۱ پنج شنبه ۳ آذر
کلاس آموزشی "مدیریت تغییر" توسط وحیده عبدالهی مسئول کارگزینی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی ویژه مسئولین واحدهای این مرکز، پنج شنبه سوم آذر ماه برگزار شد.
برگزاری کلاس آموزشی مدیریت تغییر در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
کلاس آموزشی احیاء قلبی ریوی در بیمارستان شهید بهشتی برگزار شد
۱۴۰۱ سه شنبه ۱ آذر
کلاس آموزشی احیاء قلبی ویژه پزشکان اول آذرماه در مرکز آموزشی درماین شهید بهشتی برگزار شد.
کلاس آموزشی احیاء قلبی ریوی در بیمارستان شهید بهشتی برگزار شد
برگزاری کلاس آموزشی کار با دستگاه ونتیلاتور در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۹ آبان
کلاس آموزشی کار با دستگاه ونتیلاتور توسط مهندس جهانشاهی، 29 آبان ماه ویژه پرسنل درمانی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی برگزار شد.
برگزاری کلاس  آموزشی کار با دستگاه ونتیلاتور در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۹ آبان
کلاس آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه توسط محبوبه شمسی سوپروایزر آموزشی ویژه پرسنل نگهبانی،خدمات و بیماربران مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی، چهارشنبه 25 آبان ماه برگزار شد.
برگزاری کلاس  آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
تجلیل از کتابداران مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۵ آبان
به مناسبت روز کتاب و کتابدار، طی مراسمی با حضور مدیر و رئیس امور اداری مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی، چهارشنبه 25 آبان ماه از کتابداران این مرکز قدردانی شد.
تجلیل از کتابداران مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس آموزشی تریاژ در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۲ آبان
دومین دوره آموزش های متمرکز مدیریت پرستاری با موضوعیت تریاژ بیمارستانی ESI توسط حسن اسماعیل پور کارشناس ارشد فوریت های پزشکی، یکشنبه 22 آبان ماه ویژه پرسنل درمانی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی برگز...
برگزاری کلاس آموزشی تریاژ در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
برگزاری کلاس آموزشی کنترل عفونت در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۲ آبان
کلاس آموزشی کنترل عفونت ویژه پرسنل مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی، توسط نجمه خیری کارشناس کنترل عفونت، پنجشنبه 12 آبان ماه برگزار شد
برگزاری کلاس آموزشی کنترل عفونت در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
تقدیر و تشکر از منشی های مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۱ آبان
از منشی های بخش های مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی در خصوص کاهش چشمگیر نقص پرونده ها، چهارشنبه یازدهم آبان ماه تقدیر و تشکر شد.
تقدیر و تشکر از منشی های مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
تجلیل از پرسنل کاردرمانی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی
۱۴۰۱ شنبه ۷ آبان
به مناسبت روز کار درمانی، طی مراسمی با حضور مدیر مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی، در تاریخ شنبه هفتم آبان ماه از پرسنل کار درمانی این مرکز تجلیل شد.
تجلیل از پرسنل کاردرمانی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی